Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 3k
Четвъртък, 12 ноември 2020 г. - Брюксел

6. Прозрачност при закупуването, както и достъп до ваксинации срещу COVID-19 (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Прозрачност при закупуването, както и достъп до ваксинации срещу COVID-19 (2020/2843(RSP))

Stella Kyriakides (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Peter Liese, от името на групата PPE, Jytte Guteland, от името на групата S&D, Véronique Trillet-Lenoir, от името на групата Renew, Joëlle Mélin, от името на групата ID, Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, Helmut Geuking, от името на групата ECR, Marc Botenga, от името на групата GUE/NGL, Tomislav Sokol, Sara Cerdas, Pascal Canfin, Simona Baldassarre, Michèle Rivasi, Marisa Matias, Seán Kelly, Javi López, Margrete Auken, Angelika Niebler, Romana Jerković и Jutta Paulus.

Изказа се Stella Kyriakides.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Katarina BARLEY
Заместник-председател

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност