Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 2k
Čtvrtek, 12. listopadu 2020 - Brusel

6. Transparentnost nákupu a přístup k očkování proti COVID-19 (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Transparentnost nákupu a přístup k očkování proti COVID-19 (2020/2843(RSP))

Stella Kyriakides (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Peter Liese za skupinu PPE, Jytte Guteland za skupinu S&D, Véronique Trillet-Lenoir za skupinu Renew, Joëlle Mélin za skupinu ID, Tilly Metz za skupinu Verts/ALE, Helmut Geuking za skupinu ECR, Marc Botenga za skupinu GUE/NGL, Tomislav Sokol, Sara Cerdas, Pascal Canfin, Simona Baldassarre, Michèle Rivasi, Marisa Matias, Seán Kelly, Javi López, Margrete Auken, Angelika Niebler, Romana Jerković a Jutta Paulus.

Vystoupila Stella Kyriakides.

PŘEDSEDNICTVÍ: Katarina BARLEY
místopředsedkyně

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí