Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 2k
Donderdag 12 november 2020 - Brussel

6. Transparantie met betrekking tot de aankoop van en de toegang tot COVID-19-vaccinaties (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Transparantie met betrekking tot de aankoop van en de toegang tot COVID-19-vaccinaties (2020/2843(RSP))

Stella Kyriakides (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, Véronique Trillet-Lenoir, namens de Renew-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ID-Fractie, Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Geuking, namens de ECR-Fractie, Marc Botenga, namens de GUE/NGL-Fractie, Tomislav Sokol, Sara Cerdas, Pascal Canfin, Simona Baldassarre, Michèle Rivasi, Marisa Matias, Seán Kelly, Javi López, Margrete Auken, Angelika Niebler, Romana Jerković en Jutta Paulus.

Het woord wordt gevoerd door Stella Kyriakides.

VOORZITTER: Katarina BARLEY
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid