Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 2k
Czwartek, 12 listopada 2020 r. - Bruksela

6. Przejrzystość zakupu szczepionek przeciwko COVID-19, a także dostępu do nich (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Przejrzystość zakupu szczepionek przeciwko COVID-19, a także dostępu do nich (2020/2843(RSP))

Stella Kyriakides (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Peter Liese w imieniu grupy PPE, Jytte Guteland w imieniu grupy S&D, Véronique Trillet-Lenoir w imieniu grupy Renew, Joëlle Mélin w imieniu grupy ID, Tilly Metz w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Geuking w imieniu grupy ECR, Marc Botenga w imieniu grupy GUE/NGL, Tomislav Sokol, Sara Cerdas, Pascal Canfin, Simona Baldassarre, Michèle Rivasi, Marisa Matias, Seán Kelly, Javi López, Margrete Auken, Angelika Niebler, Romana Jerković i Jutta Paulus.

Głos zabrała Stella Kyriakides.

PRZEWODNICTWO: Katarina BARLEY
Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności