Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 2k
Štvrtok, 12. novembra 2020 - Brusel

6. Transparentnosť nákupov, ako aj prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19 (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Transparentnosť nákupov, ako aj prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19 (2020/2843(RSP))

Stella Kyriakides (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese v mene skupiny PPE, Jytte Guteland v mene skupiny S&D, Véronique Trillet-Lenoir v mene skupiny Renew, Joëlle Mélin v mene skupiny ID, Tilly Metz v mene skupiny Verts/ALE, Helmut Geuking v mene skupiny ECR, Marc Botenga v mene skupiny GUE/NGL, Tomislav Sokol, Sara Cerdas, Pascal Canfin, Simona Baldassarre, Michèle Rivasi, Marisa Matias, Seán Kelly, Javi López, Margrete Auken, Angelika Niebler, Romana Jerković a Jutta Paulus.

V rozprave vystúpila Stella Kyriakides.

PREDSEDNÍCTVO: Katarina BARLEY
podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia