Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Torsdagen den 12 november 2020 - Bryssel

6. Transparens i samband med inköp av och tillgång till vaccin mot covid-19 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Transparens i samband med inköp av och tillgång till vaccin mot covid-19 (2020/2843(RSP))

Stella Kyriakides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Peter Liese för PPE-gruppen, Jytte Guteland för S&D-gruppen, Véronique Trillet-Lenoir för Renew-gruppen, Joëlle Mélin för ID-gruppen, Tilly Metz för Verts/ALE-gruppen, Helmut Geuking för ECR-gruppen, Marc Botenga för GUE/NGL-gruppen, Tomislav Sokol, Sara Cerdas, Pascal Canfin, Simona Baldassarre, Michèle Rivasi, Marisa Matias, Seán Kelly, Javi López, Margrete Auken, Angelika Niebler, Romana Jerković och Jutta Paulus.

Talare: Stella Kyriakides.

ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy