Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Четвъртък, 12 ноември 2020 г. - Брюксел

7. Състав на Парламента

Румънските компетентни органи уведомиха за назначаването на Vlad Dan Gheorghe за член на Европейския парламент, на мястото на Clotilde Armand, считано от 10 ноември 2020 г.

Парламентът приема за сведение неговото избиране.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Vlad Dan Gheorghe заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност