Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

7. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Vlad Dan Gheorghe ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση της Clotilde Armand με ισχύ από 10ης Νοεμβρίου 2020.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση της εκλογής του.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Vlad Dan Gheorghe καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου