Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Štvrtok, 12. novembra 2020 - Brusel

7. Zloženie Parlamentu

Príslušné rumunské úrady oznámili, že Vlad Dan Gheorghe bol s účinnosťou od 10. novembra 2020 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Clotilde Armandovú.

Parlament vzal zvolenie na vedomie.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu Vlad Dan Gheorghe zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia