Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2058(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0198/2020

Внесени текстове :

A9-0198/2020

Разисквания :

PV 12/11/2020 - 8
CRE 12/11/2020 - 8

Гласувания :

PV 12/11/2020 - 19
PV 13/11/2020 - 7

Приети текстове :

P9_TA(2020)0305

Протокол
XML 6k
Четвъртък, 12 ноември 2020 г. - Брюксел

8. План за инвестиции за устойчива Европа - Как да се финансира Зеленият пакт (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно плана за инвестиции за устойчива Европа - Как да се финансира Зеленият пакт [2020/2058(INI)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Siegfried Mureşan и Paul Tang (A9-0198/2020)

Siegfried Mureşan и Paul Tang представиха доклада.

Изказа се Petros Kokkalis (докладчик по становището на комисията ENVI).

Изказа се Valdis Dombrovskis (изпълнителен заместник-председател на Комисията).

Изказаха се Caroline Nagtegaal (докладчик по становището на комисията TRAN), Salvatore De Meo (докладчик по становището на комисията AGRI), Romeo Franz (докладчик по становището на комисията CULT), Markus Ferber, от името на групата PPE, Pierre Larrouturou, от името на групата S&D, Fabienne Keller, от името на групата Renew, Joachim Kuhs, от името на групата ID, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Bogdan Rzońca, от името на групата ECR, Manon Aubry, от името на групата GUE/NGL, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Gilles Boyer, Roman Haider, Rasmus Andresen, Zbigniew Kuźmiuk, Jessica Polfjärd, Maria Arena, Martin Hojsík, Henrike Hahn, Anna Zalewska, Isabel Benjumea Benjumea, Margarida Marques, Ondřej Kovařík, Elżbieta Kruk, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Jessica Stegrud, Markus Pieper, Robert Biedroń, Hermann Tertsch и Maria Spyraki.

Изказа се Valdis Dombrovskis.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 19 от протокола от 12.11.2020 г (изменения); точка 7 от протокола от 13.11.2020 г (окончателно гласуване).

(Заседанието беше прекъснато в 12.54 ч.)

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност