Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2058(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0198/2020

Predkladané texty :

A9-0198/2020

Rozpravy :

PV 12/11/2020 - 8
CRE 12/11/2020 - 8

Hlasovanie :

PV 12/11/2020 - 19
PV 13/11/2020 - 7

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0305

Zápisnica
XML 5k
Štvrtok, 12. novembra 2020 - Brusel

8. Investičný plán pre udržateľnú Európu - financovanie zelenej dohody (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o investičnom pláne pre udržateľnú Európu – financovanie zelenej dohody [2020/2058(INI)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Siegfried Mureşan a Paul Tang (A9-0198/2020)

Siegfried Mureşan a Paul Tang predstavili správu.

V rozprave vystúpil Petros Kokkalis (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (výkonný podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Caroline Nagtegaal (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Salvatore De Meo (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Romeo Franz (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Markus Ferber v mene skupiny PPE, Pierre Larrouturou v mene skupiny S&D, Fabienne Keller v mene skupiny Renew, Joachim Kuhs v mene skupiny ID, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Bogdan Rzońca v mene skupiny ECR, Manon Aubry v mene skupiny GUE/NGL, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Gilles Boyer, Roman Haider, Rasmus Andresen, Zbigniew Kuźmiuk, Jessica Polfjärd, Maria Arena, Martin Hojsík, Henrike Hahn, Anna Zalewska, Isabel Benjumea Benjumea, Margarida Marques, Ondřej Kovařík, Elżbieta Kruk, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Jessica Stegrud, Markus Pieper, Robert Biedroń, Hermann Tertsch a Maria Spyraki.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 19 zápisnice zo dňa 12.11.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 7 zápisnice zo dňa 13.11.2020 (záverečné hlasovanie).

(Rokovanie bolo prerušené o 12.54 h.)

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia