Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

10. Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έχει λάβει από την Ομάδα PPE την υποψηφιότητα της Roberta Metsola.

Δεδομένου ότι η Roberta Metsola είναι η μοναδική υποψήφια και ότι δεν διατυπώθηκαν αιτήματα για μυστική ψηφοφορία εντός της καθορισμένης προθεσμίας (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.11.2020), ο Πρόεδρος ανακοινώνει την εκλογή της Roberta Metsola ως Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη συγχαίρει.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η νέα Αντιπρόεδρος καταλαμβάνει στη σειρά του προβαδίσματος τη θέση της αποχωρούσας Αντιπροέδρου, Mairead McGuiness, ήτοι της πρώτης.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου