Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Štvrtok, 12. novembra 2020 - Brusel

10. Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu

Predseda oznámil, že mu skupina PPE doručila návrh kandidátky, ktorou bola Roberta Metsola.

Keďže Roberta Metsola bola jedinou kandidátkou a v stanovenom termíne neboli predložené žiadne žiadosti o tajné hlasovanie (bod 8 zápisnice zo dňa 11.11.2020), predseda vyhlásil, že Roberta Metsola bola zvolená za podpredsedníčku Európskeho parlamentu, a zablahoželal jej k zvoleniu.

V súlade s článkom 20 ods. 1 rokovacieho poriadku zaujala miesto svojej predchodkyne, Mairead McGuinessovej, podľa jej prednostného poradia, t. j. prvej podpredsedníčky.

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia