Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/0002M(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0184/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/11/2020 - 11
PV 12/11/2020 - 19

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0303

Protokoll
XML 6k
Neljapäev, 12. november 2020 - Brüssel

11. Hääletustulemuste teatavaks tegemine
Istungi stenogramm

Juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve – kõik jaod

—   Tehnilised muudatused
Kiidetud heaks nimelise hääletuse tulemuste põhjal (635 poolt, 46 vastu, 5 erapooletut)
;

—    Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve III jao (Euroopa Komisjon) assigneeringute kohta esitatud muudatusettepanekud;

—    Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ja X jao (Euroopa Parlament, Euroopa Ülemkogu ja nõukogu, Euroopa Kohus, Euroopa Kontrollikoda, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee, Euroopa Ombudsman, Euroopa Andmekaitseinspektor ja Euroopa välisteenistus) kohta esitatud muudatusettepanekud.

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 13)

Juhataja andis teada, et nõukogu ametis olev eesistuja Bettina Hagedorn on edastanud parlamendile järgmise teate.

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu seisukohad lähevad komisjoni esitatud 2021. aasta eelarveprojekti küsimuses lahku.

Seepärast annan mina kui nõukogu ametis olev eesistuja Euroopa Parlamendi presidendile nõusoleku kutsuda vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõike 4 punktile c kokku lepituskomitee.

Tingimused on praegu tavaoludega võrreldes tunduvalt keerulisemad, kuid olen siiski veendunud, et jõuame 2021. aasta eelarve üle õigeagselt tasakaalustatud ja kindlale kokkuleppele.“

Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve – kõik jaod
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve projekti kohta [11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Pierre Larrouturou ja Olivier Chastel (A9-0206/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0302)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 14)

ELi ja Seišellide vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping ja selle rakendamise protokoll (2020–2026) (resolutsioon)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendusprotokolli (2020–2026) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [05243 - C9-0073/2020 - 2020/0002M(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Caroline Roose (A9-0184/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0303)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 15)

(Istung katkestati kell 13.19.)

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika