Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0002M(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0184/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/11/2020 - 11
PV 12/11/2020 - 19

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0303

Zápisnica
XML 6k
Štvrtok, 12. novembra 2020 - Brusel

11. Oznámenie výsledkov hlasovania
Doslovný zápis

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely

—   Technické úpravy schválené HPM
Schválené HPM (635 za, 46 proti, 5 sa zdržali)
;

—    Návrhy na zmeny rozpočtových prostriedkov v oddiele III všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2020, pokiaľ ide o Komisiu;

—    Návrhy na zmeny rozpočtových prostriedkov v oddieloch I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX a X všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2020, pokiaľ ide o Európsky parlament, Radu a Európsku radu, Súdny dvor, Európsky dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov, európskeho ombudsmana, európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť.

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 11., 12. a 13. novembra 2020, bod 13)

Predseda oznámil, že Bettina Hagedorn, úradujúca predsedníčka Rady, poskytla Parlamentu toto vyhlásenie:

„Beriem na vedomie rozdiely medzi pozíciou Parlamentu a pozíciou Rady k návrhu rozpočtu na rok 2021, ktorý predložila Komisia.

Ako úradujúca predsedníčka Rady preto súhlasím s tým, aby predseda Európskeho parlamentu zvolal Zmierovací výbor v súlade s článkom 314 ods. 4 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Aj keď podmienky našej práce sú oveľa ťažšie ako v bežných časoch, som presvedčená, že budeme schopní včas dosiahnuť vyváženú a silnú dohodu o rozpočte na rok 2021.“

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely
Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021 [11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Pierre Larrouturou a Olivier Chastel (A9-0206/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0302)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 11., 12. a 13. novembra 2020, bod 14)

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávací protokol (2020 – 2026) medzi EÚ a Seychelskou republikou (uznesenie)
Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou a jej vykonávacieho protokolu (2020 – 2026) [05243 - C9-0073/2020 - 2020/0002M(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Caroline Roose (A9-0184/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0303)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 11., 12. a 13. novembra 2020, bod 15)

(Rokovanie bolo prerušené o 13.19 h.)

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia