Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 6k
Neljapäev, 12. november 2020 - Brüssel

18. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teised institutsioonid

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 22/2020 – III jagu – Komisjon (N9-0056/2020 - C9-0332/2020 - 2020/2218(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 2/2020 - SEAE (N9-0058/2020 - C9-0339/2020 - 2020/2225(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-07/T/20 - Euroopa Kontrollikoda (N9-0059/2020 - C9-0342/2020 - 2020/2226(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-07/T/20 - Euroopa Kontrollikoda (N9-0060/2020 - C9-0343/2020 - 2020/2227(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 3/2020 - Euroopa Ombudsman (N9-0061/2020 - C9-0344/2020 - 2020/2228(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 23/2020 – III jagu – Komisjon (N9-0062/2020 - C9-0346/2020 - 2020/2229(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 24/2020 – III jagu – Komisjon (N9-0063/2020 - C9-0347/2020 - 2020/2230(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 25/2020 – III jagu – Komisjon (N9-0064/2020 - C9-0348/2020 - 2020/2231(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 3/2020 – IV jagu – Euroopa Kohus (N9-0065/2020 - C9-0349/2020 - 2020/2232(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 1/2020 – IX jagu - Euroopa Andmekaitseinspektor (N9-0066/2020 - C9-0358/2020 - 2020/2233(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INFO 01/2020 – III jagu –Komisjon (N9-0067/2020 - C9-0359/2020 - 2020/2234(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 3/2020 – Regioonide Komitee (N9-0068/2020 - C9-0360/2020 - 2020/2235(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 26/2020 – III jagu –Komisjon (N9-0069/2020 - C9-0361/2020 - 2020/2236(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 27/2020 – III jagu –Komisjon (N9-0070/2020 - C9-0362/2020 - 2020/2237(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

2) parlamendiliikmed

- Gerolf Annemans, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Filip De Man, Roman Haider, Jaak Madison ja Tom Vandendriessche. Resolutsiooni ettepanek meie majanduse kaitsmise kohta välismaiste ülevõtmiste eest (B9-0340/2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA

- Jordan Bardella. Resolutsiooni ettepanek liikmesriikide tõhustatud sõjalise koostöö kohta Sahelis (B9-0341/2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET
Nõuandvad komisjonid: DEVE

- Gianantonio Da Re. Resolutsiooni ettepanek puidusektori ja säästva metsamajandamise edendamiseks võetavate meetmete rakendamise kohta (B9-0342/2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI
Nõuandvad komisjonid: ENVI

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika