Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/0002M(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0184/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/11/2020 - 11
PV 12/11/2020 - 19

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0303

Protokoll
XML 7k
Neljapäev, 12. november 2020 - Brüssel

19. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve – kõik jaod
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve projekti kohta [11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Pierre Larrouturou ja Olivier Chastel (A9-0206/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0302)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 14)

ELi ja Seišellide vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping ja selle rakendamise protokoll (2020–2026) (resolutsioon)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendusprotokolli (2020–2026) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [05243 - C9-0073/2020 - 2020/0002M(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Caroline Roose (A9-0184/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0303)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 15)

Liidu tervisevaldkonna tegevusprogramm ajavahemikuks 2021–2027 (programm „EL tervise heaks“) ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu tervisevaldkonna tegevusprogramm ajavahemikuks 2021–2027 (programm „EL tervise heaks“) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 282/2014 [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0304)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 16)

Kestliku Euroopa investeerimiskava – kuidas rahastada rohelist kokkulepet
Raport kestliku Euroopa investeerimiskava kohta – kuidas rahastada rohelist kokkulepet [2020/2058(INI)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Siegfried Mureşan ja Paul Tang (A9-0198/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0305)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 17)

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika