Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0002M(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0184/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/11/2020 - 11
PV 12/11/2020 - 19

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0303

Pöytäkirja
XML 8k
Torstai 12. marraskuuta 2020 - Bryssel

19. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2021 – kaikki pääluokat
Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2021 [11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Pierre Larrouturou ja Olivier Chastel (A9-0206/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0302)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 11., 12. ja 13. marraskuuta 2020, kohta 14)

EU:n ja Seychellien välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2020–2026) (päätöslauselma)
Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2020–2026) tekemisestä Euroopan unionin puolesta [05243 - C9-0073/2020 - 2020/0002M(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Caroline Roose (A9-0184/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0303)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 11., 12. ja 13. marraskuuta 2020, kohta 15)

EU:n terveysalan toimintaohjelma kaudeksi 2021–2027 (”EU4Health-ohjelma”) ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n terveysalan toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2021–2027 ja asetuksen (EU) N:o 282/2014 kumoamisesta (”EU4Health-ohjelma”) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0304)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 11., 12. ja 13. marraskuuta 2020, kohta 16)

Kestävä Eurooppa -investointiohjelma – miten vihreän kehityksen ohjelma rahoitetaan
Mietintö kestävä Eurooppa -investointiohjelmasta – miten vihreän kehityksen ohjelma rahoitetaan [2020/2058(INI)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Siegfried Mureşan ja Paul Tang (A9-0198/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0305)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 11., 12. ja 13. marraskuuta 2020, kohta 17)

Päivitetty viimeksi: 20. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö