Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/0002M(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A9-0184/2020

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/11/2020 - 11
PV 12/11/2020 - 19

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0303

Protokolas
XML 7k
Ketvirtadienis, 2020 m. lapkričio 12 d. - Briuselis

19. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas paskelbė balsavimo rezultatus:

Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2021 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto [11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Pierre Larrouturou ir Olivier Chastel (A9-0206/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0302)
(Balsavimo rezultattai: 2020 m. lapkričio 11, 12 ir 13 d. balsavimo priedas, punktas 14)

ES ir Seišelių tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimas. Protokolas (2020–2026 m.) (Rezoliucija)
Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo (2020–2026 m.) sudarymo Sąjungos vardu projekto [05243 - C9-0073/2020 - 2020/0002M(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Caroline Roose (A9-0184/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0303)
(Balsavimo rezultattai: 2020 m. lapkričio 11, 12 ir 13 d. balsavimo priedas, punktas 15)

Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa 2021–2027 m. laikotarpiu (programa „ES – sveikatos labui“) ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021-2027 m. laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (programa „ES – sveikatos labui“) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 282/2014 [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0304)
(Balsavimo rezultattai: 2020 m. lapkričio 11, 12 ir 13 d. balsavimo priedas, punktas 16)

Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas
Pranešimas „Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas“ [2020/2058(INI)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Siegfried Mureşan ir Paul Tang (A9-0198/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0305)
(Balsavimo rezultattai: 2020 m. lapkričio 11, 12 ir 13 d. balsavimo priedas, punktas 17).

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika