Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0002M(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0184/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/11/2020 - 11
PV 12/11/2020 - 19

Antagna texter :

P9_TA(2020)0303

Protokoll
XML 8k
Torsdagen den 12 november 2020 - Bryssel

19. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 [11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Pierre Larrouturou och Olivier Chastel (A9-0206/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0302)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 11, 12 och 13 november 2020, punkt 14)

Partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Seychellerna samt dess genomförandeprotokoll (2020–2026) (resolution)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av partnerskapsavtalet om hållbart fiske och dess genomförandeprotokoll (2020–2026) mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna [05243 - C9-0073/2020 - 2020/0002M(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Caroline Roose (A9-0184/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0303)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 11, 12 och 13 november 2020, punkt 15)

Program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 (programmet EU för hälsa) ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014 (programmet EU för hälsa) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0304)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 11, 12 och 13 november 2020, punkt 16)

Investeringsplanen för ett hållbart Europa – finansieringen av den gröna given
Betänkande om investeringsplanen för ett hållbart Europa – finansieringen av den gröna given [2020/2058(INI)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Siegfried Mureşan och Paul Tang (A9-0198/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0305)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" för den 11, 12 och 13 november 2020, punkt 17)

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy