Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 12 ноември 2020 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Въздействие на мерките във връзка с COVID-19 върху демокрацията, основните права и принципите на правовата държава (разискване)
 3.Първо гласуване
 4.Въздействие на мерките във връзка с COVID-19 върху демокрацията, основните права и принципите на правовата държава (продължeние на разискването)
 5.Програма за действията на Съюза в областта на здравето за периода 2021 – 2027 г. (програма „ЕС в подкрепа на здравето“) (разискване)
 6.Прозрачност при закупуването, както и достъп до ваксинации срещу COVID-19 (разискване)
 7.Състав на Парламента
 8.План за инвестиции за устойчива Европа - Как да се финансира Зеленият пакт (разискване)
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Избор на заместник-председател на Европейския парламент
 11.Обявяване на резултатите от гласуването
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Състав на комисиите и делегациите
 14.Второ гласуване
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Поправки (член 241 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 17.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 18.Внасяне на документи
 19.Обявяване на резултатите от гласуването
 20.Обяснения на вот
 21.Поправки на вот и намерения за гласуване
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
Протокол (97 kb) Резултати от гласувания (306 kb) Резултати от поименно гласуване (8403 kb) 
 
Протокол (97 kb) Резултати от гласувания (306 kb) Резултати от поименно гласуване (8403 kb) 
 
Протокол (69 kb) Резултати от гласувания (72 kb) Резултати от поименно гласуване (333 kb) 
 
Протокол (257 kb) Резултати от гласувания (231 kb) Резултати от поименно гласуване (2452 kb) 
Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност