Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/0102(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0196/2020

Arutelud :

PV 12/11/2020 - 5
CRE 12/11/2020 - 5
PV 09/03/2021 - 5
CRE 09/03/2021 - 5

Hääletused :

PV 12/11/2020 - 19
PV 13/11/2020 - 7
PV 09/03/2021 - 17

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0304
P9_TA(2021)0069

Protokoll
XML 7k
Reede, 13. november 2020 - Brüssel

7. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Liidu tervisevaldkonna tegevusprogramm ajavahemikuks 2021–2027 (programm „EL tervise heaks“) ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu tervisevaldkonna tegevusprogramm ajavahemikuks 2021–2027 (programm „EL tervise heaks“) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 282/2014 [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud muudetud kujul (P9_TA(2020)0304)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 16)

VASTUTAVALE KOMISJONILE TAGASISAATMISE TAOTLUS

Euroopa Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel heaks (633 poolt, 22 vastu, erapooletuid 33).

Kestliku Euroopa investeerimiskava – kuidas rahastada rohelist kokkulepet
Raport kestliku Euroopa investeerimiskava kohta – kuidas rahastada rohelist kokkulepet [2020/2058(INI)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Siegfried Mureşan ja Paul Tang (A9-0198/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0305)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 17)

Programm „InvestEU“ ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse programm „InvestEU“ [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: José Manuel Fernandes ja Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0306)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 18)

COVID-19 meetmete mõju demokraatiale, õigusriigile ja põhiõigustele
Resolutsiooni ettepanek B9-0343/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0307)
(Üksikasjad dokumendis „11., 12. ja 13. novembri 2020. aasta hääletuste tulemused“, punkt 19)

(Istung katkestati kell 12.55.)

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika