Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0102(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0196/2020

Debatten :

PV 12/11/2020 - 5
CRE 12/11/2020 - 5
PV 09/03/2021 - 5
CRE 09/03/2021 - 5

Stemmingen :

PV 12/11/2020 - 19
PV 13/11/2020 - 7
PV 09/03/2021 - 17

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0304
P9_TA(2021)0069

Notulen
XML 7k
Vrijdag 13 november 2020 - Brussel

7. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 (“EU4Health-programma”) ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 282/2014 (“EU4Health-programma”) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2020)0304)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 11, 12 en 13 november 2020, punt 16)

VERZOEK OM TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Bij HS (633 voor, 22 tegen, 33 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Investeringsplan voor een duurzaam Europa – financiering van de Green Deal
Verslag over het investeringsplan voor een duurzaam Europa – financiering van de Green Deal [2020/2058(INI)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Siegfried Mureşan en Paul Tang (A9-0198/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0305)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 11, 12 en 13 november 2020, punt 17)

InvestEU-programma ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0306)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 11, 12 en 13 november 2020, punt 18)

Impact van de COVID-19-maatregelen op de democratie, de grondrechten en de rechtsstaat
Ontwerpresolutie B9-0343/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0307)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 11, 12 en 13 november 2020, punt 19)

(De vergadering wordt om 12.55 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid