Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0102(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A9-0196/2020

Dezbateri :

PV 12/11/2020 - 5
CRE 12/11/2020 - 5
PV 09/03/2021 - 5
CRE 09/03/2021 - 5

Voturi :

PV 12/11/2020 - 19
PV 13/11/2020 - 7
PV 09/03/2021 - 17

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0304
P9_TA(2021)0069

Proces-verbal
XML 7k
Vineri, 13 noiembrie 2020 - Bruxelles

7. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 („programul «UE pentru sănătate»”) ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 282/2014 („programul «UE pentru sănătate»”) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat așa cum a fost modificat (P9_TA(2020)0304)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 11, 12 și 13 noiembrie 2020, punctul 16)

CERERE DE RETRIMITERE ÎN COMISIE

Prin AN (633 pentru, 22 împotrivă, 33 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Planul de investiții pentru o Europă durabilă - modalități de finanțare a Pactului verde
Raport referitor la Planul de investiții pentru o Europă durabilă - modalități de finanțare a Pactului verde [2020/2058(INI)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Siegfried Mureşan și Paul Tang (A9-0198/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0305)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 11, 12 și 13 noiembrie 2020, punctul 17)

Programul InvestEU ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: José Manuel Fernandes și Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0306)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 11, 12 și 13 noiembrie 2020, punctul 18)

Impactul măsurilor privind COVID-19 asupra democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale
Propunere de rezoluție B9-0343/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0307)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 11, 12 și 13 noiembrie 2020, punctul 19)

(Ședința a fost suspendată la 12.55.)

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate