Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0102(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0196/2020

Rozpravy :

PV 12/11/2020 - 5
CRE 12/11/2020 - 5
PV 09/03/2021 - 5
CRE 09/03/2021 - 5

Hlasovanie :

PV 12/11/2020 - 19
PV 13/11/2020 - 7
PV 09/03/2021 - 17

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0304
P9_TA(2021)0069

Zápisnica
XML 6k
Piatok, 13. novembra 2020 - Brusel

7. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Akčný program Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (program EU4Health) ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 282/2014 [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2020)0304)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 11.,12. a 13. novembra 2020, bod 16)

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE VÝBORU

Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien (za: 633, proti: 22, zdržali sa hlasovania: 33).

Investičný plán pre udržateľnú Európu - financovanie zelenej dohody
Správa o investičnom pláne pre udržateľnú Európu – financovanie zelenej dohody [2020/2058(INI)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Siegfried Mureşan a Paul Tang (A9-0198/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0305)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 11.,12. a 13. novembra 2020, bod 17)

Zriadenie programu InvestEU ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0306)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 11.,12. a 13. novembra 2020, bod 18)

Vplyv opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 na demokraciu, základné práva a právny štát
Návrh uznesenia B9-0343/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0307)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 11.,12. a 13. novembra 2020, bod 19)

(Rokovanie bolo prerušené o 12.55 h.)

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia