Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 3k
Reede, 13. november 2020 - Brüssel

9. Teine hääletusvoor
Istungi stenogramm

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

—   Programm „InvestEU“ ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse programm „InvestEU“ [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: José Manuel Fernandes ja Irene Tinagli (A9-0203/2020);

—   COVID-19 meetmete mõju demokraatiale, õigusriigile ja põhiõigustele
Resolutsiooni ettepanek B9-0343/2020.

Hääletuse lõpp kell 15.15.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 17.30.

Sõnavõtud

—   José Manuel Fernandes (raportöör), kes võttis sõna enne teise hääletusvooru algust ning tegi kodukorra artikli 59 lõike 4 kohase ettepaneku saata järgmine küsimus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil pädevale komisjonile tagasi: Programm „InvestEU“ (2020/0108(COD)) - ECON-komisjon.

Taotlus pannakse hääletusele pärast komisjoni ettepaneku üle toimuvat lõpphääletust (13.11.2020 protokollipunkt 11).

(Istung katkestati kell 14.03.)

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika