Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 3k
Perjantai 13. marraskuuta 2020 - Bryssel

9. Toiset äänestykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

—   InvestEU-ohjelma ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Irene Tinagli (A9-0203/2020);

—   Covid-19-toimenpiteiden vaikutus demokratiaan, perusoikeuksiin ja oikeusvaltioon
Päätöslauselmaesitys B9-0343/2020.

Äänestykset olivat avoinna klo 15.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 17.30.

Puheenvuorot:

—   Ennen toisten äänestysten alkua José Manuel Fernandes (esittelijä), joka pyysi, että seuraava asia palautetaan työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten: EU:n terveysalan toimintaohjelma kaudeksi 2021–2027: InvestEU-ohjelma (2020/0108(COD)) - ECON-valiokunta.

Tästä pyynnöstä äänestetään komission ehdotuksesta toimitettavan lopullisen äänestyksen jälkeen (istunnon pöytäkirja 13.11.2020, kohta 11).

(Istunto keskeytettiin klo 14.03.)

Päivitetty viimeksi: 20. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö