Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 3k
Penktadienis, 2020 m. lapkričio 13 d. - Briuselis

9. Antrasis balsavimas
Stenograma

Vyko Parlamento galutinis balsavimas dėl:

—   Programa „InvestEU“ ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma programa „InvestEU“ [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: José Manuel Fernandes ir Irene Tinagli (A9-0203/2020);

—   Dėl COVID-19 taikytų priemonių poveikis demokratijai, pagrindinėms teisėms ir teisinei valstybei
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0343/2020.

Balsavimas bus tęsiamas iki 15.15 val.

Pradėta balsuoti.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 17.30 val.

Kalbėjo:

—   José Manuel Fernandes (pranešėjas) iki antrojo balsavimo pradžios, jis paprašė, kad siekiant pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį kompetentingam komitetui nagrinėti būtų grąžintas šis klausimas: Programa „InvestEU“ (2020/0108(COD)) - ECON komitetas.

Dėl šio prašymo bus balsujama po galutinio balsavimo dėl Komisijos pasiūlymo (2020 11 13 protokolo 11 punktas).

(Posėdis sustabdytas 14.03 val.)

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika