Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 3k
Vrijdag 13 november 2020 - Brussel

9. Tweede stemming
Volledige verslagen

Het Parlement houdt een eindstemming over:

—   InvestEU-programma ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Irene Tinagli (A9-0203/2020);

—   Impact van de COVID-19-maatregelen op de democratie, de grondrechten en de rechtsstaat
Ontwerpresolutie B9-0343/2020.

Er kan worden gestemd tot 15.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 17.30 uur.

Het woord werd gevoerd door:

—   José Manuel Fernandes (rapporteur), vóór de opening van de tweede stemronde, met een motie tot terugverwijzing van de volgende zaak naar de bevoegde commissie voor interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement: InvestEU-programma (2020/0108(COD)) - commissie ECON.

Deze motie zal in stemming worden gebracht na de eindstemming over het voorstel van de Commissie (punt 11 van de notulen van 13.11.2020).

(De vergadering wordt om 14.03 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid