Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 3k
Vineri, 13 noiembrie 2020 - Bruxelles

9. A doua sesiune de votare
Stenograma

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

—   Programul InvestEU ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: José Manuel Fernandes și Irene Tinagli (A9-0203/2020);

—   Impactul măsurilor privind COVID-19 asupra democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale
Propunere de rezoluție B9-0343/2020.

Scrutinul va fi deschis până la 15.15.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 17.30.

Intervenții

—   José Manuel Fernandes (raportor), înaintea deschiderii celei de a doua sesiuni de votare, pentru a solicita ca următoarea chestiune să fie retrimisă comisiei competente, în vederea negocierilor interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Programul InvestEU (2020/0108(COD)) - ECON.

(Ședința a fost suspendată la 14.03.)

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate