Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 4k
Fredag den 13. november 2020 - Bruxelles

14. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi (COM(2020)0594 - C9-0305/2020 – 2020/0267(COD))
I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, ville formanden høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalg om dette forslag.
I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

ITRE, IMCO, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markeder for kryptoaktiver og om ændring af direktiv (EU) 2019/1937 (COM(2020)0593 - C9-0306/2020 - 2020/0265(COD))
I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, ville formanden høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalg om dette forslag.
I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI, LIBE

Seneste opdatering: 20. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik