Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 4k
Reede, 13. november 2020 - Brüssel

14. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus hajusraamatu tehnoloogial põhinevate turutaristute katsekorra kohta (COM(2020)0594 - C9-0305/2020 – 2020/0267(COD))

President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 selle ettepaneku küsimuses Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.
Aluslepingu artikli 282 lõike 5 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus ka Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb krüptovaraturge ja millega muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937 (COM(2020)0593 - C9-0306/2020 – 2020/0265(COD))

President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 selle ettepaneku küsimuses Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.
Aluslepingu artikli 282 lõike 5 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus ka Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI, LIBE

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika