Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 4k
Vineri, 13 noiembrie 2020 - Bruxelles

14. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite (COM(2020)0594 - C9-0305/2020 – 2020/0267(COD))

În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

În conformitate cu articolul 282, alineatul (5) din Tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

ITRE, IMCO, LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind piețele criptoactivelor și de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 (COM(2020)0593 - C9-0306/2020 – 2020/0265(COD))

În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

În conformitate cu articolul 282, alineatul (5) din Tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI, LIBE

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate