Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 4k
Fredagen den 13 november 2020 - Bryssel

14. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare (COM(2020)0594 - C9-0305/2020 - 2020/0267(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

ITRE, IMCO, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om marknader för kryptotillgångar och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 (COM(2020)0593 - C9-0306/2020 - 2020/0265(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

BUDG, ITRE, IMCO, JURI, LIBE

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy