Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Fredagen den 13 november 2020 - Bryssel

15. Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter

Protokollen från detta sammanträde och sammanträdena den 11 november 2020 och 12 november 2020 kommer att föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Med parlamentets godkännande ska de texter som antagits under denna sammanträdesperiod nu översändas till mottagarna.

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy