Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αίτημα για άρση της ασυλίας
 3.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 4.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 5.Πρώτη ψηφοφορία
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Δεύτερη ψηφοφορία
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 18.Διακοπή της συνόδου
Συνοπτικά πρακτικά (61 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (308 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (7440 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (61 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (308 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (7440 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (66 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (71 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (123 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (222 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (233 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1159 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου