Index 
Notulen
XML 288kWORD 66k
Vrijdag 13 november 2020 - Brussel
 Afkortingen en tekens

 1. Vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie ***I

 2. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 en genetisch gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee of drie van de transformatiestappen MON 87427, MON 89034, MIR162 en NK603

 3. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde soja SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)

 4. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 en genetisch gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee, drie of vier van de transformatiestappen MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 en NK603

 5. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Senegal: protocol tot uitvoering van de overeenkomst ***

 6. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Senegal: protocol tot uitvoering van de overeenkomst (resolutie)

 7. Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en de Seychellen en uitvoeringsprotocol (2020-2026) ***

 8. Overeenkomst tussen de EU en China: samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan ***

 9. Overeenkomst tussen de EU en China: samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan (resolutie)

 10. Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: identificatie van belastingplichtigen in Noord-Ierland *

 11. Invoering van capaciteitsbeperkingen voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee, gegevensverzameling en controlemaatregelen in de Oostzee, en definitieve stopzetting voor vloten die op kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee vissen ***I

 12. Nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s) ***I

 13. Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – alle afdelingen

 14. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – alle afdelingen

 15. Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en de Seychellen en uitvoeringsprotocol (2020-2026) (resolutie)

 16. Actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 (“EU4Health-programma”) ***I

 17. Investeringsplan voor een duurzaam Europa – financiering van de Green Deal

 18. InvestEU-programma ***I

 19. De impact van de COVID-19-maatregelen op de democratie, de grondrechten en de rechtsstaat
Laatst bijgewerkt op: 15 januari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid