Indeks 
Zapisnik
XML 52kPDF 204kWORD 61k
Petak, 13. studenog 2020. - Bruxelles
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta
 3.Stajališta Vijeća u prvom čitanju
 4.Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 71. Poslovnika) (daljnje radnje)
 5.Prvi krug glasovanja
 6.Nastavak dnevne sjednice
 7.Objava rezultata glasovanja
 8.Nastavak dnevne sjednice
 9.Drugi krug glasovanja
 10.Nastavak dnevne sjednice
 11.Objava rezultata glasovanja
 12.Obrazloženja glasovanja
 13.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 14.Podnošenje dokumenata
 15.Usvajanje zapisnika s aktualne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova
 16.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 17.Zatvaranje dnevne sjednice
 18.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Katarina BARLEY
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00.


2. Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta

Nadležna latvijska tijela podnijela su zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Nilsu Ušakovsu kako bi se pokrenuo pravni postupak zbog djela koja mogu predstavljati kršenje latvijskog Zakonom oprometustrateškom robom.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – Odboru JURI.


3. Stajališta Vijeća u prvom čitanju

Na temelju članka 63. stavka 1. Poslovnika predsjedateljica je objavila da je Vijeće proslijedilo sljedeća stajališta, zajedno s razlozima na temelju kojih je Vijeće usvojilo ta stajališta, kao i stajalište Komisije o sljedećem:

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka) – Vijeće donijelo 23. listopada 2020. (06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD))
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača i stavljanju izvan snage Direktive 2009/22/EZ – doneseno na sastanku Vijeća 4. studenoga 2020. (09573/1/2020 - C9-0355/2020 - 2018/0089(COD))
upućeno nadležnom odboru: JURI

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (preinaka) - Vijeće usvojilo 4. studenoga 2020. (09890/2/2020 - C9-0356/2020 - 2018/0204(COD))
upućeno nadležnom odboru: JURI

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (izvođenje dokaza) (preinaka) – Vijeće donijelo 4. studenoga 2020. (09889/2/2020 - C9-0357/2020 - 2018/0203(COD))
upućeno nadležnom odboru: JURI

Tromjesečni rok kojim Parlament raspolaže za usvajanje svojih stajališta počinje teći sa sutrašnjim danom 14. studenim 2020.


4. Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 71. Poslovnika) (daljnje radnje)

Predsjedateljica je obznanila da je primila zahtjev zastupnika ili kluba/klubova zastupnika koji dosežu barem srednji prag u vezi s odlukama o stupanju u međuinstitucijske pregovore objavljene u zapisniku od srijede 11. studenog 2020. (točka 9. zapisnika od 11.11.2020.).

Odbori CULT, ECON stoga su mogli započeti pregovore nakon isteka roka iz članka 71. stavka 2. Poslovnika.


5. Prvi krug glasovanja

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

—   Program djelovanja Unije u području zdravlja za razdoblje 2021. - 2027. (program „EU za zdravlje”) ***I
Izviješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa djelovanja Unije u području zdravlja za razdoblje 2021. - 2027. i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 282/2014 (program „EU za zdravlje”) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020);

—   Plan ulaganja za održivu Europu - Kako financirati zeleni plan
Izvješće o planu ulaganja za održivu Europu - Kako financirati zeleni plan [2020/2058(INI)] - Odbor za proračune - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Siegfried Mureşan i Paul Tang (A9-0198/2020).

Parlament je glasovao o amandmanima podnesenima na:

—   Program InvestEU ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Odbor za proračune - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: José Manuel Fernandes i Irene Tinagli (A9-0203/2020);

—   Učinak mjera za borbu protiv bolesti COVID-19 na demokraciju, temeljna prava i vladavinu prava
Prijedlog rezolucije B9-0343/2020.

Glasovanje je bilo moguće do 10:15.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 12:45.

Govorili su:

—   Cristian-Silviu Buşoi (izvjestitelj) prije početka prvog kruga glasovanja, koji je zatražio da se sljedeći predmet vrati nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika: Program djelovanja Unije u području zdravlja za razdoblje 2021. - 2027. (program „EU za zdravlje”) (2020/0102(COD)) - Odbor ENVI.

O tom zahtjevu glasovat će se nakon konačnog glasovanja o Prijedlogu Komsije. (točka 7. zapisnika od 13.11.2020.).

(Dnevna sjednica je prekinuta u 9:03.)


PREDSJEDA: Othmar KARAS
potpredsjednik

6. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:45.


7. Objava rezultata glasovanja

Predsjedatelj je objavio rezultate glasovanja:

Program djelovanja Unije u području zdravlja za razdoblje 2021. - 2027. (program „EU za zdravlje”) ***I
Izviješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa djelovanja Unije u području zdravlja za razdoblje 2021. - 2027. i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 282/2014 (program „EU za zdravlje”) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen s izmjenama (P9_TA(2020)0304)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja” od 11., 12. i 13. studenoga 2020., točka 16.)

ZAHTJEV ZA UPUĆIVANJE PREDMETA ODBORU

Poimeničnim glasovanjem (633 za, 22 protiv, 33 suzdržanih), Parlament je odobrio zahtjev.

Plan ulaganja za održivu Europu - Kako financirati zeleni plan
Izvješće o planu ulaganja za održivu Europu - Kako financirati zeleni plan [2020/2058(INI)] - Odbor za proračune - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Siegfried Mureşan i Paul Tang (A9-0198/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0305)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja” od 11., 12. i 13. studenoga 2020., točka 17.)

Program InvestEU ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Odbor za proračune - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: José Manuel Fernandes i Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0306)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja” od 11., 12. i 13. studenoga 2020., točka 18.)

Učinak mjera za borbu protiv bolesti COVID-19 na demokraciju, temeljna prava i vladavinu prava
Prijedlog rezolucije B9-0343/2020

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0307)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja” od 11., 12. i 13. studenoga 2020., točka 19.)

(Dnevna sjednica prekinuta je u 12:55.)


PREDSJEDA: Pedro SILVA PEREIRA
potpredsjednik

8. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 14:00.


9. Drugi krug glasovanja

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

—   Program InvestEU ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Odbor za proračune - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: José Manuel Fernandes i Irene Tinagli (A9-0203/2020);

—   Učinak mjera za borbu protiv bolesti COVID-19 na demokraciju, temeljna prava i vladavinu prava
Prijedlog rezolucije B9-0343/2020.

Glasovanje je bilo moguće do 15:15.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 17:30.

Govorili su:

—   José Manuel Fernandes (izvjestitelj) prije početka drugog kruga glasovanja, koji je podnio zahtjev da se predmet vrati nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika: Program InvestEU (2020/0108(COD)) - Odbor ECON.

O tom zahtjevu glasovat će se nakon konačnog glasovanja o Prijedlogu Komisije. (točka 11. zapisnika od 13.11.2020.).

(Dnevna sjednica je prekinuta u 14:03.)


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

10. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 17:30.


11. Objava rezultata glasovanja

Predsjedatelj je objavio rezultate glasovanja:

Program InvestEU ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Odbor za proračune - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: José Manuel Fernandes i Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen s izmjenama (P9_TA(2020)0306)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja” od 11., 12. i 13. studenoga 2020., točka 18.)

ZAHTJEV ZA UPUĆIVANJE PREDMETA ODBORU

Poimeničnim glasovanjem (539 za, 136 protiv, 11 suzdržanih), Parlament je odobrio zahtjev.

Učinak mjera za borbu protiv bolesti COVID-19 na demokraciju, temeljna prava i vladavinu prava
Prijedlog rezolucije B9-0343/2020

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0307)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja” od 11., 12. i 13. studenoga 2020., točka 19.)


12. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Iznimno se mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja koja sadrže najviše 400 riječi.


13. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se u dokumentu „Rezultati poimeničnih glasovanja”, koji je priložen zaspisniku sa sjednice te dostupan na internetskoj stranici Parlamenta, služe samo za informaciju i njima se ne mijenjaju rezultati glasovanja objavljeni na sjednici.

Elektronička verzija dokumenta redovito se ažurira tijekom najviše dva tjedna nakon posljednjeg dana plenarne sjednice.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


14. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pilot-režimu za tržišne infrastrukture temeljene na tehnologiji decentraliziranog vođenja evidencije transakcija (COM(2020)0594 - C9-0305/2020 – 2020/0267(COD)) Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. Poslovnika o Prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.
U skladu s člankom 282. stavkom 5. Ugovora predsjednik će se o Prijedlogu savjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

ITRE, IMCO, LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o tržištima kriptoimovine i izmjeni Direktive (EU) 2019/1937 (COM(2020)0593 - C9-0306/2020 – 2020/0265(COD)) Predsjednik će seu skladu s člankom 145. stavkom 1. Poslovnika o Prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom. U skladu s člankom 282. stavkom 5. Ugovora predsjednik će se o Prijedlogu savjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI, LIBE


15. Usvajanje zapisnika s aktualne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova

Zapisnik s današnje dnevne sjednice i zapisnici s dnevnih sjednica od 11. studenog 2020. i od 12. studenog 2020. podnose se na usvajanje Parlamentu na početku sljedeće dnevne sjednice.

Uz suglasnost Parlamenta, tekstovi usvojeni tijekom ove sjednice bez odlaganja će se proslijediti njihovim primaocima.


16. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 23. do 26. studenog 2020.


17. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 17:31.


18. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Ova sjednica se zbog pandemije bolesti COVID-19 održava uz sudjelovanje zastupnika na daljinu te zato ne postoji lista nazočnih na koju se trebaju potpisati.

Zbog pandemije bolesti COVID-19, uspostavljen je sustav glasovanja na daljinu (prema Odluci Predsjedništva od 20. ožujka 2020. o dopuni svoje Odluke od 3. svibnja 2004. o Pravnilniku o glasovanju). Imena zastupnika koji su pristupili glasovanju navedena su u dokumentu "Poimenični rezultati glasovanja" koji je priložen zapisniku s dnevne sjednice i dostupan na internetskoj stranici Parlamenta.

Posljednje ažuriranje: 20. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti