Index 
Proces-verbal
XML 51kPDF 210kWORD 61k
Vineri, 13 noiembrie 2020 - Bruxelles
1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Cerere de ridicare a imunității
 3.Pozițiile Consiliului în prima lectură
 4.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 71 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente)
 5.Prima sesiune de votare
 6.Reluarea ședinței
 7.Anunțarea rezultatelor votului
 8.Reluarea ședinței
 9.A doua sesiune de votare
 10.Reluarea ședinței
 11.Anunțarea rezultatelor votului
 12.Explicații privind votul
 13.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 14.Depunere de documente
 15.Aprobarea proceselor-verbale ale prezentei perioade de sesiune și transmiterea textelor adoptate
 16.Calendarul următoarelor ședințe
 17.Ridicarea ședinței
 18.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Katarina BARLEY
Vicepreședintă

1. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Cerere de ridicare a imunității

Autoritățile letone competente au transmis o cerere de ridicare a imunității lui Nils Ušakovs pentru a introduce acțiuni în justiție pentru fapte care pot constitui o încălcare a legii letone privind controlul circulației bunurilor strategice.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


3. Pozițiile Consiliului în prima lectură

Președinta a anunțat, în conformitate cu articolul 63 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarelor poziții ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum și poziția Comisiei privind:

- Poziţia în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) - Adoptată de Consiliu la 23 octombrie 2020 (06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD))
retrimis comisiei competente: ENVI

- Poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE - Expunere de motive a Consiliului - Adoptată de Consiliu la 4 noiembrie 2020 (09573/1/2020 - C9-0355/2020 - 2018/0089(COD))
retrimis comisiei competente: JURI

- Poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) (reformare) - Expunere de motive a Consiliului - Adoptată de Consiliu la 4 noiembrie 2020 (09890/2/2020 - C9-0356/2020 - 2018/0204(COD))
retrimis comisiei competente: JURI

- Poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținerea de probe) (reformare) - Expunere de motive a Consiliului - Adoptată de Consiliu la 4 noiembrie 2020 (09889/2/2020 - C9-0357/2020 - 2018/0203(COD))
retrimis comisiei competente: JURI

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a adopta pozițiile sale începe să curgă de mâine, 14 noiembrie 2020.


4. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 71 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente)

Președinta a comunicat că nu a primit nicio cerere din partea unui număr de deputați sau a unuia sau mai multor grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu în ceea ce privește deciziile de a iniția negocieri interinstituționale comunicate în procesul-verbal de miercuri 11 noiembrie 2020 (punctul 9 al PV din 11.11.2020).

Comisiile CULT, ECON și ECON/BUDG au putut deci începe negocierile după expirarea termenului menționat la articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.


5. Prima sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

—   Program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 („programul «UE pentru sănătate»”) ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 282/2014 („programul «UE pentru sănătate»”) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020);

—   Planul de investiții pentru o Europă durabilă - modalități de finanțare a Pactului verde
Raport referitor la Planul de investiții pentru o Europă durabilă - modalități de finanțare a Pactului verde [2020/2058(INI)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Siegfried Mureşan și Paul Tang (A9-0198/2020).

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

—   Programul InvestEU ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: José Manuel Fernandes și Irene Tinagli (A9-0203/2020);

—   Impactul măsurilor privind COVID-19 asupra democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale
Propunere de rezoluție B9-0343/2020.

Scrutinul va fi deschis până la 10.15.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 12.45.

Intervenții

—   Cristian-Silviu Buşoi (raportor), înaintea deschiderii primei sesiuni de votare, pentru a solicita ca următoarea chestiune să fie retrimisă comisiei competente, în vederea negocierilor interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 („programul «UE pentru sănătate»”) (2020/0102(COD)) - ENVI.

Această cerere va fi supusă la vot după votul final privind propunerea Comisiei (punctul 7 al PV din 13.11.2020).

(Ședința a fost suspendată la 9.03.)


A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

6. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.45.


7. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 („programul «UE pentru sănătate»”) ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 282/2014 („programul «UE pentru sănătate»”) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat așa cum a fost modificat (P9_TA(2020)0304)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 11, 12 și 13 noiembrie 2020, punctul 16)

CERERE DE RETRIMITERE ÎN COMISIE

Prin AN (633 pentru, 22 împotrivă, 33 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Planul de investiții pentru o Europă durabilă - modalități de finanțare a Pactului verde
Raport referitor la Planul de investiții pentru o Europă durabilă - modalități de finanțare a Pactului verde [2020/2058(INI)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Siegfried Mureşan și Paul Tang (A9-0198/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0305)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 11, 12 și 13 noiembrie 2020, punctul 17)

Programul InvestEU ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: José Manuel Fernandes și Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0306)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 11, 12 și 13 noiembrie 2020, punctul 18)

Impactul măsurilor privind COVID-19 asupra democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale
Propunere de rezoluție B9-0343/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0307)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 11, 12 și 13 noiembrie 2020, punctul 19)

(Ședința a fost suspendată la 12.55.)


A PREZIDAT: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepreședinte

8. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 14.00.


9. A doua sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

—   Programul InvestEU ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: José Manuel Fernandes și Irene Tinagli (A9-0203/2020);

—   Impactul măsurilor privind COVID-19 asupra democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale
Propunere de rezoluție B9-0343/2020.

Scrutinul va fi deschis până la 15.15.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 17.30.

Intervenții

—   José Manuel Fernandes (raportor), înaintea deschiderii celei de a doua sesiuni de votare, pentru a solicita ca următoarea chestiune să fie retrimisă comisiei competente, în vederea negocierilor interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Programul InvestEU (2020/0108(COD)) - ECON.

(Ședința a fost suspendată la 14.03.)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

10. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 17.30.


11. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Programul InvestEU ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: José Manuel Fernandes și Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat așa cum a fost modificat (P9_TA(2020)0306)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 11, 12 și 13 noiembrie 2020, punctul 18)

CERERE DE RETRIMITERE ÎN COMISIE

Prin AN (539 pentru, 136 împotrivă, 11 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Impactul măsurilor privind COVID-19 asupra democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale
Propunere de rezoluție B9-0343/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0307)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 11, 12 și 13 noiembrie 2020, punctul 19)


12. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Cu titlu excepțional, se acceptă explicații ale votului de maximum 400 de cuvinte.


13. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt menționate numai în scop informativ și nu modifică cu nimic rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


14. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite (COM(2020)0594 - C9-0305/2020 – 2020/0267(COD))

În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

În conformitate cu articolul 282, alineatul (5) din Tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

ITRE, IMCO, LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind piețele criptoactivelor și de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 (COM(2020)0593 - C9-0306/2020 – 2020/0265(COD))

În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

În conformitate cu articolul 282, alineatul (5) din Tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI, LIBE


15. Aprobarea proceselor-verbale ale prezentei perioade de sesiune și transmiterea textelor adoptate

Procesul-verbal al prezentei ședințe și procesele-verbale ale ședințelor din 11 noiembrie 2020 și din 12 noiembrie 2020 vor fi supuse aprobării Parlamentului la începutul ședinței următoare.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate în cursul prezentei perioade de sesiune vor fi transmise fără întârziere destinatarilor lor.


16. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 23 noiembrie 2020 și 26 noiembrie 2020.


17. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 17.31.


18. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Întrucât această perioadă de sesiune se desfășoară la distanță din motive legate de pandemia de COVID-19, deputații nu trebuie să semneze nicio foaie de prezență.

Din motive legate de pandemia de Covid-19, s-a introdus un sistem de vot la distanță (a se vedea Decizia Biroului din 20 martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele care reglementează votarea). Numele deputaților care participă la vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței, care este disponibil pe site-ul Parlamentului.

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate