Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Понеделник, 23 ноември 2020 г. - Брюксел

4. Състав на Парламента

Ирландските компетентни органи уведомяват за назначаването на Colm Markey като член на Европейския парламент, на мястото на Mairead McGuinness, считано от 20 ноември 2020 г.

Парламентът приема за сведение неговото избиране.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Colm Markey заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност