Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

4. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες ιρλανδικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Colm Markey ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση της Mairead McGuinness με ισχύ από 20 Νοεμβρίου 2020.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση της εκλογής του.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Colm Markey καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου