Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Maandag 23 november 2020 - Brussel

4. Samenstelling Parlement

De bevoegde Ierse autoriteiten hebben kennisgegeven van de benoeming van Colm Markey tot lid van het Parlement, ter vervanging van Mairead McGuinness, met ingang van 20 november 2020.

Het Parlement neemt kennis van zijn benoeming.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Colm Markey, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid