Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Pondelok, 23. novembra 2020 - Brusel

4. Zloženie Parlamentu

Príslušné írske úrady oznámili, že Colm Markey bol s účinnosťou od 20. novembra 2020 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Mairead McGuinnessovú.

Parlament vzal zvolenie na vedomie.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa Colm Markey až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia