Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Poniedziałek, 23 listopada 2020 r. - Bruksela

6. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu)

Zgodnie z art. 71 Regulaminu Przewodniczący ogłosił decyzje komisji PECH i ECON o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie następujących sprawozdań:

—   komisja PECH: Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/833 z dnia 20 maja 2019 r. ustanawiające środki ochrony i egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD)). Sprawozdawczyni: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020);

—   komisja ECON: Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego niektórych walutowych wskaźników referencyjnych państw trzecich i wyznaczenia zastępczych wskaźników referencyjnych dla niektórych wycofywanych wskaźników referencyjnych (COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD)). Sprawozdawczyni: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020);

—   komisja ECON: Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 w odniesieniu do prospektu UE na rzecz odbudowy i ukierunkowanych zmian dotyczących pośredników finansowych w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19 (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD). Sprawozdawca: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

Zgodnie z art. 71 ust. 2 Regulaminu posłowie lub grupa polityczna (grupy polityczne) w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć do północy kolejnego dnia, tj. wtorek 24 listopada 2020 r., pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności