Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 2k
Pirmdiena, 2020. gada 23. novembris - Brisele

8. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 79. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2020. gada 25. novembrī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1139 attiecībā uz zvejas kapacitātes samazināšanu Baltijas jūrā un Regulu (ES) Nr. 508/2014 attiecībā uz galīgu zvejas darbību pārtraukšanu Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencu, Baltijas jūras rietumdaļas krājuma mencu un Baltijas jūras rietumdaļas krājuma reņģi zvejojošās flotēs (00041/2020/LEX - C9-0375/2020 - 2019/0246(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko groza Lēmumu Nr. 573/2014/ES par ciešāku sadarbību starp valstu nodarbinātības dienestiem (VND) (00040/2020/LEX - C9-0374/2020 - 2019/0188(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un ar ko atceļ Direktīvu 2009/22/EK (00049/2020/LEX - C9-0373/2020 - 2018/0089(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs ("dokumentu izsniegšana") (pārstrādāta redakcija) (00047/2020/LEX - C9-0370/2020 - 2018/0204(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās ("pierādījumu iegūšana") (pārstrādāta redakcija) (00046/2020/LEX - C9-0369/2020 - 2018/0203(COD)).

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 20. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika