Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2021(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0209/2020

Ingivna texter :

A9-0209/2020

Debatter :

PV 23/11/2020 - 13
PV 23/11/2020 - 15
CRE 23/11/2020 - 13
CRE 23/11/2020 - 15

Omröstningar :

PV 24/11/2020 - 11
PV 25/11/2020 - 14

Antagna texter :

P9_TA(2020)0318

Protokoll
XML 3k
Måndagen den 23 november 2020 - Bryssel

13. En mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om en mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter [2020/2021(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: David Cormand (A9-0209/2020)

David Cormand redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Didier Reynders (ledamot av kommissionen).

Talare: Martin Hojsík (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Arba Kokalari för PPE-gruppen, Biljana Borzan för S&D-gruppen, Sandro Gozi för Renew-gruppen, Virginie Joron för ID-gruppen, Anna Cavazzini för Verts/ALE-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Anne-Sophie Pelletier för GUE/NGL-gruppen, Dorien Rookmaker, grupplös, Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Dita Charanzová, Isabella Tovaglieri, Kim Van Sparrentak, Eugen Jurzyca, Tomislav Sokol, Evelyne Gebhardt, Svenja Hahn, Angelo Ciocca, Beata Mazurek, Edina Tóth och Alex Agius Saliba.

(Fortsättning på debatten: punkt 15 i protokollet av den 23.11.2020)

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy