Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 8k
Esmaspäev, 23. november 2020 - Brüssel

14. Hääletus
Istungi stenogramm

Parlamendis pandi hääletusele:

—   Julia Laffranque'i nimetamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks
Otsuse ettepanek, mille kodukorra artikli 128 kohaselt esitas Adrián Vázquez Lázara JURI-komisjoni nimel: ettepanek nimetada Julia Laffranque Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks (2020/2238(INS)) (B9-0368/2020);

—   Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine
Raport, mis käsitleb nõukogu soovitust Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Irene Tinagli (A9-0218/2020).

Parlamendis pandi hääletusele järgmised kiireloomulise menetluse kohaldamise taotlused (kodukorra artikkel 163):

—   Liidu üldine ekspordiluba teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA-komisjon;

—   COVID-19 vaktsiinide ja in vitro diagnostika meditsiiniseadmete suhtes kohaldatavad ajutised käibemaksumeetmed COVID-19 pandeemiale reageerimiseks *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - .ECON-komisjon

Parlamendis pandi tervikhääletusele:

—   Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtt abi andmiseks Horvaatiale ja Poolale seoses loodusõnnetustega ning ettemaksete tegemiseks Hispaaniale, Horvaatiale, Iirimaale, Kreekale, Portugalile, Saksamaale ja Ungarile seoses rahvatervise hädaolukorraga
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et aidata Horvaatiat ja Poolat seoses looduskatastroofiga ning teha Hispaaniale, Horvaatiale, Iirimaale, Kreekale, Portugalile, Saksamaale ja Ungarile ettemakseid seoses rahvatervise hädaolukorraga [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Olivier Chastel (A9-0221/2020);

—   2020. aasta paranduseelarve projekt nr 9: abi andmine Horvaatiale, Poolale, Saksamaale, Kreekale, Ungarile, Iirimaale, Portugalile ja Hispaaniale
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta paranduseelarve projekti nr 9/2020 kohta, mis on lisatud ettepanekule Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Horvaatiale ja Poolale seoses neis riikides aset leidnud loodusõnnetusega ning ettemaksete tegemise võimaldamiseks Horvaatiale, Saksamaale, Kreekale, Ungarile, Iirimaale, Portugalile ja Hispaaniale seoses rahvatervise hädaolukorraga [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020);

—   Kodutuse määra vähendamine Euroopa Liidus
Resolutsiooni ettepanek, mille kodukorra artikli 227 lõike 2 kohaselt esitas Dolors Montserrat PETI-komisjoni nimel: kodutuse määra vähendamine Euroopa Liidus (2020/2802(RSP)) (B9-0363/2020);

—   Schengeni süsteem ja COVID-19 kriisi ajal võetud meetmed
Resolutsiooni ettepanek, mille kodukorra artikli 227 lõike 2 kohaselt esitas Dolors Montserrat PETI-komisjoni nimel: Schengeni süsteem ja COVID-19 kriisi ajal võetud meetmed (2020/2801(RSP)) (B9-0362/2020).

Hääletuse lõpp kell 19.45.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks järgmisel päeval (teisipäev, 24. november 2020 kell 08.30).

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika