Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 9k
Luni, 23 noiembrie 2020 - Bruxelles

14. Sesiune de votare
Stenograma

Parlamentul este invitat să voteze cu privire la:

—   Numirea Juliei Laffranque în comitetul instituit în temeiul articolului 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Propunere de decizie, depusă în conformitate cu articolul 128 din Regulamentul de procedură, de Adrián Vázquez Lázara, în numele Comisiei JURI, prin care se propune numirea Juliei Laffranque în cadrul comitetului instituit în conformitate cu articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (2020/2238(INS)) (B9-0368/2020);

—   Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene
Raport privind recomandarea Consiliului privind numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Irene Tinagli (A9-0218/2020).

Parlamentul este invitat să voteze cu privire la următoarele cereri de aplicare a procedurii de urgență (articolul 163 din Regulamentul de procedură):

—   Autorizația generală de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA;

—   Măsuri temporare privind taxa pe valoarea adăugată aplicabilă vaccinurilor împotriva COVID-19 și dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, ca răspuns la pandemia de COVID-19 *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - .ECON

Parlamentul este invitat să voteze prin vot unic cu privire la:

—   Mobilizarea Fondului european de solidaritate în vederea furnizării de asistență Croației și Poloniei în legătură cu o catastrofă naturală și a efectuării unor plăți în avans către Croația, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Portugalia și Spania în legătură cu o situație de urgență de sănătate publică
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Croației și Poloniei în legătură cu o catastrofă naturală și a efectuării unor plăți în avans către Croația, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Portugalia și Spania în legătură cu o situație de urgență de sănătate publică [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Olivier Chastel (A9-0221/2020);

—   Bugetul rectificativ nr. 9 la bugetul general 2020: asistență pentru Croația, Polonia, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Portugalia și Spania
Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 9/2020 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Croației și Poloniei în legătură cu unele dezastre naturale și a efectuării unor plăți în avans către Croația, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Portugalia și Spania în legătură cu o situație de urgență de sănătate publică [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020);

—   Reducerea numărului de persoane fără adăpost din Uniunea Europeană
Propunere de rezoluție, depusă în conformitate cu articolul 227 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, de Dolors Montserrat, în numele Comisiei PETI, referitoare la combaterea fenomenului persoanelor fără locuință în UE (2020/2802(RSP)) (B9-0363/2020);

—   Sistemul Schengen și măsurile luate în timpul crizei COVID-19
Propunere de rezoluție, depusă în conformitate cu articolul 227 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, de Dolors Montserrat, în numele Comisiei PETI, referitoare la sistemul Schengen și la măsurile luate în timpul crizei COVID-19 (2020/2801(RSP)) (B9-0362/2020).

Scrutinul va fi deschis până la 19.45.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate mâine marți 24 noiembrie 2020 la 8.30.

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate