Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 8k
Ponedeljek, 23. november 2020 - Bruselj

14. Glasovanje
Dobesedni zapis

Parlament bo glasoval o:

—   Imenovanje Julie Laffranque v odbor, ustanovljen na podlagi člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije
Predlog sklepa, ki ga je v skladu s členom 128 Poslovnika vložila Adrián Vázquez Lázara v imenu odbora JURI, o predlogu za imenovanje Julie Laffranque v odbor, ustanovljen na podlagi člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije (2020/2238(INS)) (B9-0368/2020);

—   Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke
Poročilo o priporočilu Sveta o imenovanju člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Irene Tinagli (A9-0218/2020).

Parlament bo glasoval o naslednjih zahtevah za uporabo nujnega postopka (člen 163 Poslovnika):

—   Splošno izvozno dovoljenje Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - odbor INTA;

—   Začasni ukrepi v zvezi z davkom na dodano vrednost za cepiva proti COVID-19 ter in vitro diagnostične medicinske pripomočke za COVID-19 v odziv na pandemijo COVID-19 *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - .odbor ECON

Parlament bo glasoval z enim samim glasovanjem:

—   Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije: pomoč Hrvaški in Poljski v zvezi z naravnimi nesrečami ter predplačila Hrvaški, Nemčiji, Grčiji, Madžarski, Irski, Portugalski in Španiji v zvezi z izrednimi razmerami v javnem zdravju
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Hrvaški in Poljski v zvezi z naravnimi nesrečami ter plačilo predplačil Hrvaški, Nemčiji, Grčiji, Madžarski, Irski, Portugalski in Španiji v zvezi z izrednimi razmerami v javnem zdravju [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Olivier Chastel (A9-0221/2020);

—   Predlog spremembe proračuna št. 9/2020: pomoč Hrvaški, Poljski, Nemčiji, Grčiji, Madžarski, Irski, Portugalski in Španiji
Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 9/2020 za proračunsko leto 2020 – Spremni dokument k predlogu o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Hrvaški in Poljski v zvezi z naravnimi nesrečami ter plačilo predplačil Hrvaški, Nemčiji, Grčiji, Madžarski, Irski, Portugalski in Španiji v zvezi z izrednimi razmerami v javnem zdravju [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020);

—   Boj proti brezdomstvu v Evropski uniji
Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 227(2) Poslovnika vložila Dolors Montserrat v imenu odbora PETI, o boju proti brezdomstvu v Evropski uniji (2020/2802(RSP)) (B9-0363/2020);

—   Schengenski sistem in ukrepi, uvedeni med pandemijo covida-19
Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 227(2) Poslovnika vložila Dolors Montserrat v imenu odbora PETI, o schengenskem sistemu in ukrepih, uvedenih med pandemijo covida-19 (2020/2801(RSP)) (B9-0362/2020).

Glasovanje je odprto do 19.45.

Glasovanje se je začelo.

Izidi glasovanja bodo sporočeni jutri, v torek, 24. novembra 2020, ob 08.30.

Zadnja posodobitev: 20. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov