Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 3k
Понеделник, 23 ноември 2020 г. - Брюксел

16. Към нова програма за потребителите за периода след 2020 г. (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Към нова програма за потребителите за периода след 2020 г. (2020/2874(RSP))

Didier Reynders (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Andreas Schwab, от името на групата PPE, и Christel Schaldemose, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ewa KOPACZ
Заместник-председател

Изказаха се Dita Charanzová, от името на групата Renew, Jean-Lin Lacapelle, от името на групата ID, Anna Cavazzini, от името на групата Verts/ALE, Beata Mazurek, от името на групата ECR, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Ivan Štefanec, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vlad-Marius Botoş, David Cormand, Sandra Pereira, Kris Peeters, Maria Grapini, Rasmus Andresen, Tomislav Sokol, Marc Angel, Claude Gruffat, Antonius Manders, Salvatore De Meo и Edina Tóth.

Изказа се Didier Reynders.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност